WSPÓŁPRACA SZKÓŁ „KONARSKIEGO”

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Mielcu rozpoczęło partnerską współpracę z rzeszowskim „Konarskim”, czyli I Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie.

Obie placówki należą do Stowarzyszenia Najstarszych Szkół w Polsce. Do wejścia w kręgi tego elitarnego Klubu predysponuje nieprzerwany czas funkcjonowania szkoły powyżej 100 lat. I LO w Rzeszowie istnieje trzysta lat, (szkoła ufundowana w 1658 roku), a liceum mieleckie niedawno świętowało 112 lat istnienia. Zrodził się więc pomysł nawiązania bliższego kontaktu między szkołami. Warto na marginesie podkreślić, że oba licea były też organizatorami Zjazdów Stowarzyszenia Najstarszych Szkół w Polsce. W Rzeszowie takie spotkanie odbyło się w 1993 roku, a I LO w Mielcu gościło przedstawicieli Najstarszych Szkół Polskich w 2012 roku na XXXIII Zjeździe.
Nawiązanie kontaktu między dwoma liceami noszącymi imię reformatora oświaty i działacza na rzecz powstałej później Komisji Edukacji Narodowej – ks. Stanisława Konarskiego wydaje się więc w pełni uzasadnione. Pomysł dyrektora Radosława Kluzy i dyr. Piotra Wanata z rzeszowskiego liceum zorganizowania spotkania i próby budowania partnerskiej współpracy, ma na celu dzielenie się doświadczeniem dydaktycznym i uczenie młodzieży szacunku dla tradycji wpisanej w wiele lat historii istnienia obu szkół.
24 listopada 2017 roku w Rudnej koło Rzeszowa miało miejsce spotkanie szkoleniowo-integracyjne kadry obu liceów. Prelekcję na temat oceniania kształtującego przeprowadził dr Mariusz Kalandyk, redaktor naczelny „Kwartalnika Edukacyjnego”, konsultant w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli.
W puencie konferencji szkoleniowej padły słowa, że ocenianie kształtujące służyć ma poprawie procesu uczenia się, a nie tylko podsumowaniu pracy ucznia. Powinien on uświadomić sobie prawdę, znaną z łacińskiego aforyzmu, że uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia.
Idea integracji dwu „Konarskich”, czyli nawiązanie kontaktu w ramach klubu elitarnych szkół została zrealizowana i miejmy nadzieję, że rozpoczęła twórczą wymianę doświadczeń.