Wycieczka dla wyróżnionych uczniów16 listopada 2010r. odbyła się długo oczekiwana przez uczniów naszej szkoły wycieczka dla osób osiągających najlepsze wyniki w nauce i wyróżniających się osiągnięciami w olimpiadach oraz konkursach przedmiotowych. Wyjazd do Lublina, zorganizowany przez nauczycielkę historii, mgr Janinę Lis był formą nagrody i docenienia przez społeczność szkolną sukcesów najbardziej ambitnych i wytrwałych 38 uczniów I LO. Podczas całodziennego pobytu w tym uniwersyteckim mieście młodzież zwiedziła Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, gdzie spotkała się z prof. dr. hab. Konradem Zielińskim, absolwentem naszej szkoły. Prof. Zieliński, ciepło wspominając swe licealne lata, zachęcał do rozwijania pasji naukowych, pogłębiania wiedzy oraz poszukiwania własnej drogi rozwoju. Następnie uczestnicy wycieczki udali się na teren byłego obozu hitlerowskiego w Majdanku, gdzie wysłuchali krótkiej historii tego miejsca i mogli obejrzeć udostępnione do zwiedzania budynki. Ostatnim punktem programu była ciekawa lekcja muzealna w Zamku Lubelskim, podczas której uczniowie szczegółowo, także w formie zabawy dydaktycznej poznali płótno „Unia Lubelska” Jana Matejki oraz średniowieczne freski w kaplicy zamkowej.
Mamy nadzieję, że tego typu wyjazdy staną się tradycją naszej szkoły, bo warto promować młodych ludzi z pasją i planami na przyszłość.