Z wizytą w Zagłębiu RuhryW dniach 14- 18 września dwójka naszych uczniów Karolina Łapa i Mateusz Zgórniakiewicz z klasy IIIC wraz z opiekunami prof. Danutą Konopką i prof . Antonim Rejmanem przebywali z wizytą w Niemczech finalizując ostatni etap projektu realizowanego wspólnie ze szkołą partnerską w Löhne.

Nasi uczniowie wspólnie z niemieckimi kolegami przeprowadzili badania porównawcze dotyczące zawartości azotanów (V) w próbkach wody pochodzących z różnych studni usytuowanych w powiecie mieleckim i powiecie Herford.

Patronat nad realizacją projektu objęła Fundacja Rütgers-Striftung, działająca zgodnie z koncepcją „Environmemental Justice”, która była sponsorem sprzętu laboratoryjnego, niezbędnego do przeprowadzenia badań.

Wyniki polskich i niemieckich badań zostały przedstawione we wspólnej prezentacji i omówione na sympozjum zorganizowanym przez wspomnianą Fundację w Essen, 17 września br.
Prezentacja będąca owocem współpracy partnerskich szkół zdobyła ogromne uznanie i wzbudziła zainteresowanie wśród przedstawicieli koncernu Rütgers Germany, który duży nacisk kładzie na wdrożenie idei zrównoważonego rozwoju wśród młodych ludzi, finansując wiele projektów o charakterze proekologicznym. Pobyt Niemczech minął na intensywnych przygotowaniach do wystąpienia w centrum naukowo- wystawienniczym mieszczącym się na terenie dawnej kopalni w Essen, aczkolwiek popołudniami i wieczorami Karolina i Mateusz mieli okazję przebywać w towarzystwie rówieśników na spotkaniach o mniej formalnym charakterze. Zarówno w/w uczniowie, jaki i nauczyciele poznali szkołę Bertolt-Brecht-Gesamtschule w Löhne, jej historię i teraźniejszość. Tego typu projekty z pewnością przynoszą ogromne korzyści na wielu, różnych płaszczyznach, pozwalają nawiązać nowe znajomości, doskonalić umiejętności językowe, oraz poznawać inne narody i ich tradycje. W ciągu kilku dni utrwalone zostały lekcje geografii i historii zwiedzanego rejonu. Pozostaje nadzieja , że jeszcze niejednokrotnie uczniowie Konarskiego będą mieli okazję uczestnictwa w takich imprezach.